• Hotline: 0126 3345 007

  • Trang chủ
  • Chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh các lớp Tiếng Anh tăng cường

Chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh các lớp Tiếng Anh tăng cường

Chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh

của học sinh các lớp Tiếng Anh tăng cường

 

Căn cứ Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020” đã được Uỷ ban Nhân dân thành phố phê duyệt;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh các lớp Tiếng Anh tăng cường như sau:

 

  1. Bậc tiểu học

Đối tượng: Học sinh học hết lớp 2 đến lớp 5 chương trình Tiếng Anh tăng cường

 

Lớp

Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD & ĐT/

Khung CEFR

Bài thi TOEFL Primary

Cấp độ 1

(Sao)

Bài thi TOEFL Primary

Cấp độ 2

(Huy hiệu)

Bài thi Cambridge YLE

(Khiên)

1

 

 

 

 

2

A0

2 Sao

 

Starters

(10 Khiên)

3

A0-A1

3 Sao

 

 

4

A1-A2

4 Sao

2 Huy hiệu

Movers

(10 khiên)

5

A2

 

3 Huy hiệu

Flyers

(10 khiên)

 

  1. Bậc trung học cơ sở

Đối tượng: Học sinh học hết lớp 6 đến lớp 9 chương trình Tiếng Anh tăng cường

 

Lớp

Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD & ĐT/

Khung CEFR

Bài thi

TOEFL Junior

(Điểm)

Bài thi KET

(Điểm)

Bài thi PET

(Điểm)

6

A2+

655-670

 

 

7

A2++

675-690

120

 

8

<B1

695-715

 

 

9

B1

720-740

 

140

 

  1. Bậc trung học phổ thông

Đối tượng: Học sinh học hết lớp 6 đến lớp 9 chương trình Tiếng Anh tăng cường

 

Lớp

Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD & ĐT/

Khung CEFR

Bài thi

TOEFL Junior

(Điểm)

Bài thi

TOEFL ITP

(Điểm)

Bài thi

TOEFL iBT

(Điểm)

Bài thi TOEIC

Bài thi

FCE

(Điểm)

10

B1+

745-790

450

45

455-545

 

11

B2

800-845

470

55

550-595

160

12

<B2

850-900

500

61

600

 

 

Lưu ý: Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện miễn thi môn Tiếng Anh với kết quả là 10 điểm trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đạt một trong các chứng chỉ: TOEFL iBT (45 điểm), TOEFL ITP (450 điểm)

 

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center