• Hotline: 0126 3345 007

  • Trang chủ
  • Phân biệt return home, get back home và arrive home:

Phân biệt return home, get back home và arrive home:

Trước hết cả 3 cách nói đều có nghĩa là trở về nhà.
1. Nhưng nếu như chúng ta chỉ đang trên đường về nhà thôi chứ chưa về đến nơi thì bạn đừng vội dùng get back home nhé, mà thay vào đó hãy sử dụng động từ return. Do vậy, chúng ta có thể ghi nhớ rằng return home dùng cho trường hợp đang trên đường về nhà – on the way home.
Ví dụ:
Where are you going? – I’m returning home. (Cậu đi đâu thế? – Mình đang trên đường về nhà.)

2. Chúng ta sẽ nói get back home khi muốn ám chỉ rằng chúng ta đã thực sự về đến nhà
Ví dụ:
What time did you get back home? – About 7.30. (Mấy giờ anh về đến nhà thế? – Khoảng 7.30.)

3. Cuối cùng, động từ arrive với nghĩa gốc là “kết thúc chặng đường để tới một nơi nào đó” sẽ được sử dụng với danh từ home để tạo nên ý nghĩa dùng phương tiện để về nhà
Ví dụ:
The new car was fantastic. I arrived home 20 minutes early today. (Chiếc xe mới chạy thật ngon. Hôm nay tôi về nhà sớm hẳn 20 phút.)

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center