• Hotline: 0126 3345 007

Phân biệt good at và good inThe differences between prepositional phrases "good at" và "good in".

Good at: Giỏi về một tài khéo nào. Thí dụ:

- I’m pretty good at soccer: Tôi chơi bóng đá khá giỏi.
- She’s good at dancing: Cô ta nhảy giỏi.
- I’m not much good at public speaking: Tôi không giỏi về khoa nói trước công chúng.
- I’m not good at knitting: Tôi không biết đan.

Nhưng khi nói giỏi về một môn học nào, ta thường dùng "good in". Thí dụ:

- She is good in mathematics: Cô ta giỏi toán.

Trong một câu trả lời một câu hỏi tương tự của độc giả Lim Chiu Lan ở Malaysia, đài BBC World Service đưa ra thí dụ:

He was the best in the class in French, but in mathematics and chemistry he was not so good: Anh ta đứng hạng nhất về Pháp văn nhưng về môn toán và hoá học anh ta không được giỏi.

và giải thích ta dùng "good in" khi định giá hay xếp hạng, như trong câu:

In pharmacology she obtained the highest marks: Về môn dược phẩm học cô được điểm cao nhất.

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center