• Hotline: 0126 3345 007TẦM NHÌN SỨ MỆNH

 

Tầm nhìn của Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh 2

 

Mong muốn trở thành một hệ thống trung tâm ngoại ngữ giỏi, không ngừng phát triển, đổi mới,  được mọi người công nhận và tin tưởng trong suốt quá trình học tập.

 


  

Sứ mệnh của Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh 2

 

Trung tâm Dương Minh 2 cần phải cố gắng, và không ngừng cố gắng hơn nữa trong việc củng cố vững chắc chuyên môn cho mỗi một giáo viên và tổ chức nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa cho toàn bộ Ban lãnh đạo – Giáo viên – Nhân viên – Học viên của trung tâm để nâng cao các kỹ năng xã hội cũng như kỹ năng mềm cho mọi người.

Trung tâm Dương Minh 2 luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên, giúp giáo viên sáng tạo một cách tự do, thoải mái trong các bài giảng của mình và thu hút học viên nhớ bài lâu và nhanh ngay tại lớp.

Trung tâm Dương Minh 2 luôn phấn đấu để tạo dựng nên một mối quan hệ thân thiết giữa Trung tâm – Học viên – Phụ huynh. Xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh trong mọi phong trào và luôn luôn tự hào và xem công việc “trồng người” như một niềm vui, một động lực trong cuộc sống.

Duong Minh 2 Language Center