• Hotline: 0126 3345 007

LUYỆN THI IELTS

 

LỚP

(Khoá 12 tuần)

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ

PRE-IELTS

 

Học viên có trình độ đầu B

 

3.330.000

IELTS 3.5

 

Học viên có trình độ giữa B

 

3.390.000

IELTS 4.5

 

Học viên có trình độ cuối B

 

3.480.000

IELTS 5.5

 

Học viên có trình độ giữa C

 

3.550.000

IELTS 6.5

 

Học viên đã có trình độ C

 

3.640.000

 


 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ:

 

Giảm 5% học phí khi:

  • Học liên tục 1 năm
  • Đăng ký 1 lần 2 lớp
  • Học viên trong cùng 1 gia đình

 

Giảm 10% học phí khi:

  • Đăng ký các lớp học buổi sáng

 

Giảm 20% học phí khi:

  • Đạt điểm cao nhất sau mỗi khoá kiểm tra

 


 

KHUNG GIỜ HỌC

  

SÁNG

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

07:45 – 09:15

09:45 – 11:15

CHIỀU

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

15:30 – 17:00

TỐI

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

17:45 – 19:10

19:45 – 21:10

 

SÁNG

Thứ 7, CN

07:30 – 09:30

09:45 – 11:45

CHIỀU

Thứ 7, CN

15:00 – 17:00

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center