• Hotline: 0126 3345 007

LUYỆN THI TOEIC

 

LỚP

(Khoá 12 tuần)

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ

PRE-TOEIC

 

Trình độ giữa STL1 hoặc hết American File 1A

 

2.700.000

TOEIC 300

 

Trình độ hết STL1 hoặc hết American File 1B

 

2.920.000

TOEIC 400

 

Trình độ giữa STL2 hoặc hết American File 2A

 

3.000.000

TOEIC 500

 

Trình độ hết STL2 hoặc hết American File 2B

 

3.170.000

TOEIC 600

 

Trình độ giữa STL3 hoặc hết American File 3A

 

3.170.000

TOEIC 700-800

 

Trình độ hết STL3 hoặc hết American File 3B

 

3.170.000

 


  

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ:

 

Giảm 5% học phí khi:

  • Học liên tục 1 năm
  • Đăng ký 1 lần 2 lớp
  • Học viên trong cùng 1 gia đình

 

Giảm 10% học phí khi:

  • Đăng ký các lớp học buổi sáng
  • Đạt điểm cao nhất sau mỗi khoá kiểm tra

  

KHUNG GIỜ HỌC

 

 

SÁNG

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

07:45 – 09:15

09:45 – 11:15

CHIỀU

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

15:30 – 17:00

TỐI

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

17:45 – 19:10

19:45 – 21:10

 

SÁNG

Thứ 7, CN

07:30 – 09:30

09:45 – 11:45

CHIỀU

Thứ 7, CN

15:00 – 17:00

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center