• Hotline: 0126 3345 007

  • Trang chủ
  • CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP (ĐÀM THOẠI)

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP (ĐÀM THOẠI)

 

LỚP

(Khoá 12 tuần)

TRÌNH ĐỘ

GIÁO TRÌNH HỌC

TUẦN 3 BUỔI

MỖI NGÀY

4 Tuần

8 Tuần

12 Tuần

4 Tuần

8 Tuần

Đàm thoại vỡ lòng 1

Bắt đầu học Tiếng Anh

 

American English File Starter A

 

790.000

1.460.000

2.090.000

1.320.000

2.480.000

Đàm thoại vỡ lòng 2

Đến bài 20

New American Streamline 1

 

American English File Starter B

 

790.000

1.460.000

2.090.000

1.320.000

2.480.000

Đàm thoại sơ cấp 1

Giữa STL1

 

American English File 1A

 

790.000

1.460.000

2.090.000

1.320.000

2.480.000

Đàm thoại sơ cấp 2

Hết STL1

 

American English File 1B

 

790.000

1.460.000

2.090.000

1.320.000

2.480.000

Đàm thoại trung cấp 1

Giữa STL2

 

American English File 2A

 

880.000

1.610.000

2.280.000

1.450.000

2.700.000

Đàm thoại trung cấp 2

Hết STL2

 

American English File 2B

 

880.000

1.610.000

2.028.000

1.450.000

2.700.000

Đàm thoại trung cấp 3

C trở lên

 

American English File 3A

 

950.000

1.760.000

2.480.000

1.570.000

2.930.000

Đàm thoại trung cấp 4

C trở lên

 

American English File 3B

 

950.000

1.760.000

2.480.000

1.570.000

2.930.000

 


 

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ:

 

Giảm 5% học phí khi:

  • Học liên tục 1 năm
  • Đăng ký 1 lần 2 lớp
  • Học viên trong cùng 1 gia đình

 

Giảm 10% học phí khi:

  • Đăng ký các lớp học buổi sáng
  • Đạt điểm cao nhất sau mỗi khoá kiểm tra

 

KHUNG GIỜ HỌC

 

 

SÁNG

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

07:45 – 09:15

09:45 – 11:15

CHIỀU

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

15:30 – 17:00

TỐI

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

17:45 – 19:10

19:45 – 21:10

 

SÁNG

Thứ 7, CN

07:30 – 09:30

09:45 – 11:45

CHIỀU

Thứ 7, CN

15:00 – 17:00

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center