• Hotline: 0126 3345 007

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NIÊN

 

Chương trình Anh văn Thiếu niên có 2 hướng cho học viên chọn lựa như sau:

 

CẤP ĐỘ

LỚP

GIÁO TRÌNH HỌC

HỌC PHÍ

Học phí 8 tuần

Học phí 16 tuần

KET

(9 tháng / khoá)

KET

 

Solutions Elementary + Key English Test 1

Solutions Pre-Intermediate + Key English Test 2

 

1.560.000

2.950.000

PET

(9 tháng / khoá)

PET

 

Solutions Intermediate + Preliminary English Test 1

Solutions Upper-Intermediate + Preliminary English Test 2

 

1.640.000

3.070.000

 

HOẶC CHƯƠNG TRÌNH:

 

CẤP ĐỘ

LỚP

GIÁO TRÌNH HỌC

HỌC PHÍ

Học phí 8 tuần

Học phí 16 tuần

TOEFL Junior

(Khoá 3 tháng)

TOEFL iBT Junior Level 1

 

Longman

 

1.770.000

3.220.000

TOEFL iBT Junior Level 2

 

Longman

 

1.860.000

3.350.000

TOEFL iBT Junior Level 3

 

Cambridge

 

1.950.000

3.470.000

TOEFL iBT Junior Level 4

 

Cambridge

 

2.040.000

3.600.000

 

 


 

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ:

 

Giảm 5% học phí khi:

  • Học liên tục 1 năm
  • Học viên trong cùng 1 gia đình

 

Giảm 10% học phí khi:

  • Đăng ký lần đầu tiên lớp học buổi chiều T7, CN (15:00 – 17:00) hoặc buổi tối 246, 357 từ 19:30 – 21:00

 


 

KHUNG GIỜ HỌC

 

SÁNG

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

07:45 – 09:15

09:45 – 11:15

CHIỀU

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

15:30 – 17:00

TỐI

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

17:45 – 19:10

19:45 – 21:10

 

SÁNG

Thứ 7, CN

07:30 – 09:30

09:45 – 11:45

CHIỀU

Thứ 7, CN

15:00 – 17:00

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center