• Hotline: 0126 3345 007

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI

CẤP ĐỘ

LỚP

GIÁO TRÌNH HỌC

HỌC PHÍ

 

Học phí 8 tuần

 

Học phí 16 tuần

EARLY STARS

(9 tháng / lớp)

(4 – 6 tuổi)

 Early Stars 1

 

Tiny Talk 1 + Gogo 1 + Phonics + English Story + Kindergarten Grade 1 + Let’s Chant Let’s Sing 1 + Flash Cards

 

1.360.000

 2.520.000

Early Stars 2

 

Tiny Talk 2, 3 + Gogo 2 + Phonics + English Story + Kindergarten Grade 2 + Let’s Chant Let’s Sing 2 + Flash Cards

 

1.360.000

2.520.000

PRE-STARTERS

(6 tháng / khoá)

Pre-Starters

 

Let’s Begin + CD Rom + Let’s Chant Let’s Sing 3 + Magic English 1 + English Story

 

1.360.000

2.520.000

STARTERS

(14 tháng / khoá)

Starters

 

Let’s Go 1, 2 + Starters Tests + Magic English 2, 3 + Word Seek Puzzles + Projector Program

 

1.260.000

2.370.000

MOVERS

(14 tháng / khoá)

Movers

 

Let’s Go 3, 4 + Movers Tests + Magic English 4, 5 + Biggest Questions & Answers 1, 2 + Projector Program

 

1.330.000

2.510.000

FLYERS

(14 tháng / khoá)

Flyers

 

Let’s Go 5, 6 + Flyers Tests + Biggest Questions & Answers 3, 4 + Projector Program

 

1.410.000

2.640.000

 


 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM HỌC PHÍ:

 

Giảm 5% học phí khi:

  • Học liên tục 1 năm
  • Học viên trong cùng 1 gia đình

 

Giảm 10% học phí khi:

  • Đăng ký lần đầu tiên lớp học buổi chiều T7, CN (15:00 – 17:00) hoặc buổi tối 246, 357 từ 19:30 – 21:00

 


 

KHUNG GIỜ HỌC

 

SÁNG

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

07:45 – 09:15

09:45 – 11:15

CHIỀU

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

15:30 – 17:00

TỐI

2-4-6

3-5-7

2-3-4-5-6

17:45 – 19:10

19:45 – 21:10

 

SÁNG

Thứ 7, CN

07:30 – 09:30

09:45 – 11:45

CHIỀU

Thứ 7, CN

15:00 – 17:00

Các tin khác

Duong Minh 2 Language Center