• Hotline: 0126 3345 007

Chương trình đào tạo

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG BÀI THI CAMBRIDGE STARTERS-MOVERS-FLYERS TỪ NĂM 2018</a>

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG BÀI THI CAMBRIDGE STARTERS-MOVERS-FLYERS TỪ NĂM 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu thi lấy chứng chỉ ngày càng cao của người học tiếng ...

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI</a>

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI (dành cho các bé từ 4-12 tuổi)

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NIÊN</a>

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NIÊN (dành cho các bạn từ 13 - 18 tuổi)

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TỔNG QUÁT (ABC)</a>

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TỔNG QUÁT (ABC)

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TỔNG QUÁT (LUYỆN THI CÁC CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A-B-C)

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP (ĐÀM THOẠI)</a>

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP (ĐÀM THOẠI)

Chương trình Anh văn Giao tiếp nhấn mạnh và chú trọng 2 kỹ năng: NGHE-NÓI nhiều ...

LUYỆN THI TOEIC</a>

LUYỆN THI TOEIC

Chương trình luyện thi TOEIC được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những bạn ...

LUYỆN THI IELTS</a>

LUYỆN THI IELTS

Chương trình luyện thi IELTS gồm các lớp đi từ cơ bản (Pre-IELTS) đến nâng cao, ...

LUYỆN THI TOEFL iBT</a>

LUYỆN THI TOEFL iBT

Hơn 30 triệu người trên thế giới đã từng chọn bài kiểm tra TOEFL để chứng ...

Duong Minh 2 Language Center